Nype.

Nype to zespół specjalistów z unikalnym myśleniem skierowanym na obszar biznesu. Mając odpowiednie know-how do wdrożenia rozwiązań SAP, wiedzą również jak zrobić to szybko, zachowując wysoką jakość oraz dostosowując się do zmieniających się i zwiększających się potrzeb klientów. Praktyczne podejście sprawia, że mogą dostarczać rozwiązania SAP spełniające określone oczekiwania. Wraz ze studiem For brands zostaliśmy zaproszeni do stworzenia unikalnego kodu wizualnego, który będzie identyfikował Nype jako markę znającą metodologię agile.

Nype realizuje swoje projekty w wyjątkowy sposób, krok po kroku współpracując blisko ze swoimi klientami. Ta metoda znana jest jako Agility. Nasz pomysł na identyfikację wizualną Nype został zainspirowany przez tę właśnie metodę. Obejmuje ona dwie podstawowe zasady: po pierwsze dostosowawcze planowanie uwzględniające ewolucyjny rozwój i po drugie – wczesną szybką i elastyczną reakcję na zmiany. Pokazaliśmy to różnymi środkami wyrazu: zaczynając od logo, a na kodzie kolorystycznym kończąc.

Zaprojektowaliśmy monogram litery N, który reprezentuje dynamikę przez zastosowanie gradientu. Ponadto nadaliśmy logo transparentne właściwości, które nadają mu więcej przestrzeni i działają różnie na ciemnych i jasnych tłach. Kolejnym krokiem było stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, która stanowiłaby wsparcie dla złożonej zawartości. Założyliśmy, że język techniczny najlepiej wesprze ikonografia, jako narzędzie pomocnicze komunikacji. Stworzyliśmy key visual zawierający izometryczne ikony, które odnoszą się do określonych branż i usług.